Arkadianmäen heikkoja signaaleja

Kaikki blogit puheenaiheesta Salix

Vihreyden teollistaminen edelsi biotaloutta

Vihreyden teollistamisen oppi kehittyi 1990-luvun alussa. Vihreyden teollistaminen on aurinkoenergian virtaa, uusiutuvia luonnonvaroja, niiden jalostusta ja aineiden kiertoa. Ihannetila tuottaa uusiutuvia materiaaleja tavalla, joka on sovitettu aineen ja energian kiertoihin niin että jätettä ei synny lainkaan.

Ympäristöongelmien ratkaisuna ei olekaan teollisuudesta luopuminen, vaan sellainen ekoteollisuus joka perustuu kiertokulkutalouteen ja suljettujen kiertojen teknologiaan. Ympäristöajattelu kääntyy ylösalaisin. Vihreyden teollistaminen tekee jätteestäkin myyntitavaraa.

Hiilen nieluvarastoa voi kasvattaa maaperässäkin

Eu­roo­pan ko­mis­sion hei­nä­kuus­sa 2016 te­ke­män esi­tyk­sen mu­kaan meidän on vä­hen­net­tä­vä hii­li­di­ok­si­din pääs­tö­jämme 39 pro­sent­tia vuo­teen 2030 men­nes­sä. Ver­tai­lu­koh­ta­ on vuosi 2005.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä