Arkadianmäen heikkoja signaaleja

SEURAAVAT EDUSKUNTAVAALIT RATKAISEVAT VEROTUKSEN SUUNNAN

Nyt näyttää vahvasti siltä, että suomalaisen vasemmiston veroideologian ylipappi on Thomas Piketty. Kyseinen herra on todistellut, että moderni yhteiskunta on lujaa kyytiä menossa kohti 1800-lukua, jossa hallitsivat pieni perityillä rahoilla ja koroilla elävä eliitti. Työllä ei enää rikastu ja tuloerot räjähtävät.

Minulla nousi hiukset pystyyn, kun kuulin, millaisesta verotuksesta suomalainen vasemmisto haaveilee. Lähtökohtana ajattelulle on se, että verotuksella ja työllisyydellä ei ole mitään korrelaatiota. Verotuksen tasolla ei ole suoraa vaikutusta talouskasvuun. Veroille ei siten juurikaan ole kattoa.

Minusta kyllä korkea verotus vaikuttaa hyvinkin paljon intoon kasvaa, yrittää ja työllistää. Työn verokiila saattaa olla yksi suurimpia tekijöitä siihen, että työn tarjoajat eivät uskalla ottaa uusia osaajia hommiinsa. Tai miksi kannattaa investoida riskillä yritykseen, mikäli varmempaa ja turvallisempaa tuottoa tulee muualta. Tai miksi kannattaa yleensä tehdä työtä, jos veroaste nousee yli puoleen bruttotuloista.

Toiseksi Vasemmiston mielestä painopiste on Suomessa siirrettävä voimakkaasti omistamisen verotukseen. Ehdoton vaatimus on se, että varallisuusvero on saatava takaisin. Perintö- ja lahjaveroa on kiristettävä ja yleensäkin verotuksen alentaminen on edesvastuutonta.

Tässä ideologisessa pauhaamisessa ei paljon paina markkinatalouden kannattajien puheet yritysten sukupolvenvaihdosten haasteista - joko seuraavalle sukupolvelle tai ulkopuoliselle osaajalle. Tai ajatus siitä, että suomalaiset voisivat tulevaisuudessa sekä tehdä työtä että omistaa. Ei muuta kuin kaikki korkealle verolle ja yritysten tulevaisuus ja työpaikat vaakalaudalle.

Kyllä siinä saattaa olla myös SDP:n peruskannattajakin ihmeissään, kun on haaveillut perintö- ja lahjaveron laskusta, jotta pystyisi siirtämään vuosikymmenien säästöillä hankkimansa kerrostalohuoneiston lapsilleen kohtuullisella verotuksella.

Pahimpia haaskoja vasemmiston verointellektuellien keskuudessa näyttävät olevan ne yrittäjät, jotka nostavat vasemmiston mielestä verovapaita osinkoja. Lainaan sanatarkasti yhtä puhujaa, joka sanoi, että ”listaamattomilla yrityksillä on hirveä veroetu”. 

Mielestäni tässä on kyse ”teoriaherrojen ideologisesta paatoksesta”. Kaikki yritystoiminnassa mukana olevat tietävät, että yritys on monessa tapauksessa sama kuin yrittäjä. Kun laskeutuu tekijöiden tasolle, huomaa, että verottomuus muuttuukin lähes 27 prosentin veroksi. 

Mikäli Suomessa olisi jatkossakin yrityksiä, on estettävä kaksinkertainen yritystoiminnan verotus. Kaksinkertaisella verotuksella tarkoitan tässä sitä, että yritysten omistajilleen jakamaa tuottoa verotetaan yleensä kahteen kertaan, eli ensin yhteisöverolla, ja sen jälkeen henkilötasolla osinkoverotuksen muodossa. 

Ehdotankin, että lähdemme ennen seuraavia eduskuntavaaleja yhdessä Vasemmiston veroherrojen kanssa yhdessä kiertämään yrityksiin. Sitten saamme yhdessä ruohonjuuritason tietoa siitä, millä edellytyksellä työpaikat voivat säilyä rakkaassa kotimaassamme.

Harri Jaskari

Kansanedustaja, Kok.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (14 kommenttia)

Käyttäjän seppokalevi kuva
Seppo Turunen

Suosittelen yrityskierrosta kiinnostuneille. Täälläpäin voin toimia oppaana 1..2 päivää. Veloituksetta. Eri toimialoilta 1..10 hlön hlö-yhtiöitä ja muutama Oy. Mutta tiedän jo etukäteen, että niin pitkälle ei vasemman laidan kulkijoilla kiinnostus riitä. Ideologia voisi saada syviä haavoja.

Mutta asiallinen ja napakka blogi Jaskarilta.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

On muuten taas blogi, jossa on enemmän harhaanjohtamista kuin asiaa.

Aloitetaan nyt vaikka ikuisesta keppihevosesta perintöverotuksessa eli sukupolvenvaihdoksien ongelmallisuutta. Lauri Finer verotuksen asiantuntijana on tutkinut näitä ja kirjoitti asiasta Veropolitiikka-blogissaan:

"Suomen perintö- ja lahjaverotuksen kummajainen, varsinainen perintöverokusetus, on niin kutsuttu sukupolvenvaihdoshuojennus. Huojennus perustuu kahteen tekijään. Perinnöstä noin 60 prosenttia vapautetaan verosta. Lisäksi perinnön arvo määritetään yleensä normaalia alemmaksi."

"Nimellisesti huojennuksella on tarkoitus vahvistaa taloutta helpottamalla yritysten- ja maatilojen sukupolvenvaihdoksia. Käytännössä huojennuksella on vain vähän tekemistä tavoitteensa kanssa. Se on varakkaiden yksityishenkilöiden verosuunnittelun työkalu, jolla puhkotaan vaivatta perintöveropohja rikki."

"Tämä kävi ilmi selvästi viime vuonna, kun Sipilän hallitus esitti sukupolvenvaihdoshuojennuksen laajentamista alaikäisten lasten saamiin perintöihin. Valtiovarainministeriö selvitti lakimuutoksen valmistelun yhteydessä sen vaikutuksia. Tulokset olivat pysäyttäviä:

”Huojennuksen tuoma etu on varsin mittava. Maatilavarallisuuden luovutuksissa efektiivinen [tosiasiallinen] saajakohtainen veroprosentti oli keskimäärin 1,6 prosenttia ja muun yritysvarallisuuden luovutuksissa keskimäärin 3,5 prosenttia.”

Ei ole kovin kummoinen veroprosentti ja muistaakseni näille saa vielä vuosien maksuajan. Sipilän hallitushan veti pois lakimuutosesityksen tähän liittyen, sillä samalla arvioitavaksi olisi tullut myös tämä säännös ja se olisi saatettu tulkita perustuslain vastaiseksi.

Herää kysymys eivätkö tätä keppihevosenaan käyttävät tunne asiaa vai ovat tahallaan tietämättömiä? Tunnetko Jaskari asioita vai kerrot mitä EK:n pojat on käskenyt sanoa?

https://veropolitiikka.wordpress.com/2017/12/21/kh...

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Otetaan vielä toinen eli listaamattomien yritysten verotus. Hallitus teetti laajan yritysveroselvityksen, josta Sipilä ei nähtävästi saanut haluamiaan tuloksia. Kaikenmaailman dosentit päätyivät ehdotuksiin, joka ei sovi Sipilän omistajien etua ajavaan politiikkaan, vaikka niillä voitaisiin edistää kasvua ja työllisyyttä. Tässä selvityksessä hallituksen itse muodostama (ei vasemmiston) työryhmä päätyi seuraavaan:

Työryhmä näki yhtenä merkittävänä ongelmana listaamattomien yritysten osinkoverotuksen, sen vaikutuksista todettiin selvityksessä mm seuraavaa:

"Luonnollisten henkilöiden listaamattomista yhtiöistä saatujen osinkojen verojärjestelmän on sen sijaan arvioitu sisältävän useita vääränlaisia kannustimia investointien, tuottavuuden ja talouskasvun kannalta."

"On kuitenkin havaittu, että listaamattomista yhtiöistä saatujen osinkojen verojärjestelmällä on yrityksen investointi-, rahoitus- ja voitonjakopäätöksiä vääristävä vaikutuksia, erityisesti järjestelmään liittyvän liian korkean tuottoprosentin takia. Epäneutraalisuutensa vuoksi listaamattomista yhtiöistä saatujen osinkojen verotus heikentää pääoman kohdentumista tuottavimpiin kohteisiinsa taloudessa. Osinkoverotus saattaa myös ohjata yrityksiä investoimaan varoja vähäriskisiin ja bruttotuottomielessä vähemmän tuottaviin investointeihin korkeampiriskisten, mutta enemmän tuottavien investointien kustannuksella. Tällä tavoin osinkoverotus voi heikentää terveen ja liiketoimintalähtöisen riskinoton kannustimia listaamattomissa yhtiöissä ja latistaa investointien tuottoprofiilia taloudessa."

"Koska osinkoverotukseen liittyvä 8 prosentin tuottoraja on hyvin korkea verrattuna suhteellisen riskittömiin markkinakorkoihin, verotus on siinä mielessä epä- neutraalia, että investointikannustimet vaihtelevat pelkästään verotuksen takia erilaisten yritysten kesken. Nykyinen osinkoverojärjestelmä suosii erityisesti sellaisia yrityksiä, joiden pääoman keskimääräinen tuotto on suhteellisen korkea. Näiden yritysten omistajien kannattaa kasvattaa yrityksen tuotannollista pääomaa, vaikka investointien rajatuotto jäisi suhteellisen matalaksi. Koska investointien tuottovaatimus vaihtelee verotuksen takia, investoinnit eivät välttämättä kohdistu taloudessa sinne, missä ne tuottaisivat eniten eli hankkeisiin, joiden rajatuottavuus on korkea. Tämä on omiaan laskemaan työn keskimääräistä tuottavuutta, jolloin samalla myös palkkataso laskee."

Myöhemmin Hiilamo ottaa esimerkiksi raportissaan esille listaamattomien yritysten osinkoverotuksen:

"Tuloerojen kannalta erittäin tärkeä tekijä on se, miten muiden kuin pörssiyhtiöiden osinkoja verotetaan. Tuloerojen kasvu 1990-luvun lopussa liittyi ennen muuta verouudistukseen, joka teki mahdolliseksi progressiivisesti verotettujen ansiotulojen muuntamisen kevyesti verotetuiksi pääomatuloiksi henkilöyhtiöiden kautta.12 Myöhemmin henkilöyhtiöiden verotusta on kiristetty hieman, mutta edelleen henkilöyhtiöiden omistajat voivat saada osinkoja 150 000 euroon asti vain 7,5 prosentin verolla. Tämä edellyttää, että yhtiöllä on huomattavan paljon nettovarallisuutta. Järjestelmä ohjaakin yritysten omistajia kasvattamaan yhtiön nettovarallisuutta ja jakamaan yrityksen voitosta vuosittain osinkona se enimmäismäärä, jonka omistaja voi saada lähes verovapaasti. Kaikki asiaa laajemmin katsovat asiantuntijat pitävät järjestelmää surkeana. Verotus ei kannusta riskinottoon, laajentumiseen eikä uuden työvoiman palkkaamiseen."

Mistä olet repäissyt prosentin 27%? Lähde? Laskelma?

Kaksinkertainen verotus joo.. Yhteisöveron kohde on yritys, osinkoveron osakkeen omistaja. Vaikka populistisesti kuvaat sen olevan sama asia, niin ei ole.

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Yrittäjät ja yritykset kyllä joutuvat ankaran verokohtelun alle, mutta pääomat eivät niinkään.

Kuinkahan moni suomalainen yrittäjä saa yrityksestään osinkotuloja ja kuinkahan suurella osalla yrityksistä on niin mukavasti nettovarallisuutta, jotta osinkojen maksu olisi edes ajankohtaista ?

95 % suomalaisista yrityksistä ja yrittäjistä elää niin sanotusti " kädestä suuhun " ja valtaosa vieläpä varsin kehnoin rahallisin korvauksin.

PS: Taloudeltaan niin hyvässä kunnossa olevassa Ruotsissa poistettiin varallisuusvero ja perinrtövero kokonaan jo vuosia sitten, eikä moinen tuonut ongelmia maan julkisten menojen rahoittamiseen - vaan pikemminkin päinvastoin.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

95 prosenttia kädestä suuhun, mistäpä luvun repäisit? En kiistä etteikö näitä paljon olisi, mutta ehkei sentään tuota määrää.

Kyllä osinkojen ja palkan optimointi verojen kannalta on varsin tyypillistä toimintaa.

Minun puolestani otetaan Irlannin malli, jossa otetaan se kokonaisuus huomioona. Siellä nimittäin ei ole erillistä pääoma- ja osinkoveroa vaan nuo verotetaan tuloverona ja ovat yhdessä progression alainen summa.

Voi tosin suurien pääomatulojen saajat olla tosin vähän kypsiä, kun veroprosentti helähtää mukavasti ylemmäs verrattuna nykyiseen. Mutta loppuupahan se palkka- ja pääomaverokikkailu, kun kaikki on saman progression alla. Samalla työn ja pääoman arvostus on samalla tasolla.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Kokoomuksen Orpo tuossa jo lupailee ilmastoveroa ettei teillä kyllä vasemmistosta jälkeen jäädä verotuksen suhteen.

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Viime vaalien alla kokoomus oli huolissaan valtion velkaantumisesta, mutta veronalennuksiin on aina rahaa?

Käyttäjän juhanaturpeinen kuva
Juhana Turpeinen

Eli suomeksi sanottuna: Jos Kokoomus voittaa otetaan lisää velkaa kattamaan veronalennukset. Kokoomus tosiaan on se Kreikan tien mallioppilas.

Käyttäjän markolilja kuva
Marko Lilja

Yksi suurimpia ongelmia on heikko pääomaverotuksen laatu. Siihen taas on syynä se, että suurin osa politiikoista ei omista pörssiosakkeita eivätkä siten tunne henkilökohtaisesti sijoittamisen verotusta. Heidän pitäisi olla esikuvana muille kotimaisten pörssiyhtiöiden omistajina.

Kun katsoi presidenttiehdokkaiden salkkuja olivat ne surullista luettavaa. Ainoastaan Vanhasella oli merkittävää omistamista ja Väyrynen yrittäjänä tuntee hyvin verotuksen haasteet.

Ihan kysymys Jaskarille ja kokoomukselle. Kauanko meillä on varaa elättää verorälssiä = veroista vapautettu yläluokka. Tämä jos joku on keskiaikaista toimintaan.

Tuo arvopaperin artikkeli tulisi olla pakollinen luettava jokaiselle kansanedustajalle ja jatkossa kun teette pääomaverouudistusta älkää kopioiko finanssialan ehdotusta suoraan lainsäädännöksi.

Osaamattomat poliitikot mielellään menevät asiantuntijoiden selän taakse ja lopputuloksena on katastrofaalisen heikkoa lainsäädäntöä.

Kansankapitalismia tulisi edistää ja nyt politiikot puuhastelevat "verovapaiden" osinkojen suhteen ja eivät saa mitään aikaiseksi.

Jos kyseessä olisi suursijoittajat, pankkien rahastot, säätiöt, ay-liike ja vastaavat verorälssin edustajat ei heille edullisessa lainsäädännössä kauan puuhasteltaisi. Heillä on osinkoverojen verovapaus.

Onko reilua että samasta tulolähteestä toinen ei maksa lainkaan veroa ja toinen maksaa itsensä kipeäksi?

Kun puhutaan pankkien rahastoista niin tämähän on suoraa pankkitukea piensijoittajilta taseeltaan rikkaille pankeille.

Esim. sivistyneissä maissa kuten Yhdysvalloissa rahastotkin maksavat osingoista veron. Suomea ei voi valitettavasti kutsua (kun puhutaan lainsäädännön tasosta) kansalaisten yhdenvertaisuuden huomioon ottavaksi sivistysvaltioksi.

https://www.arvopaperi.fi/kaikki_uutiset/vain-sina...

Käyttäjän seppokalevi kuva
Seppo Turunen

Suomessa on on konkursseja laitettu vireille keskimäärin 2500 kpl/vuosi viimeisen 15 vuoden aikana. Nousi finanassikriisin jälkeen reilusti yli kolmen tuhannen. Henkilöstöä noissa vireille laitetuissa konkursseissa on ollut yli 10 000 hlöä/vuosi. Lähes puolet vireillepanoista tapahtuu verottajan toimesta. Yrityksistä Suomessa on noin 90% sellaisia, jotka työllistävät 1..10 hlöä. Näin ulkoa muistelen, että 1..3 hlöä työllistäviä yrityksiä on yli 100 000.

Niin kauan kuin itse olen ollut yrittäjänä + myös yrittäjäjärjestössä, eniten keskusteltu haaste on, miten meihin pieniin yrityksiin saataisiin kyky palkata vaikka 1..2 hlöä lisää. Kyllä se suurin este on verokiila ja kannattavuus sekä tietenkin se, että myynnin kasvattamiseen kuluu aina aikaa. Tie hyvin menestyväksi yrittäjäksi ja yritykseksi on pitkä ja vaatii paljon. Se että saa nettovarallisuuden kasvamaan vaikkapa 100 000 euroon on kovan ponnistuksen takana. Tiedän kokemuksesta. Siihen meni 10 vuotta aikaa. Ja sekin aika oli elettävä.

Mutta oli se suuri motivaatio päästä tilanteeseen, missä yritys voisi kantaa jonkinlaisen riskin jos jokin menee pieleen. Se ei olisi onnistunut jos en olisi itse hallinut verokiilan vaikutusta pidentämällä päivää. Varsin tyypillinen tarinahan tämä on. Kaikilta se ei onnistu. Siitä kertovat konkurssit ja yrityksien vapaaehtoiset lopettamiset. Hyvin menestyviä yrityksiä on Suomessa liian vähän. Riskirahaa on niukalti tarjolla. Ainut joka toimii on verokiila. Sitä on tosin pidetty yllä myös valtion velkaantumisella. Muitakin vaihtoehtoja olisi ollut ja on. Mutta siihen ei tämä kansakunta ole vielä valmis.

Kokemuksesta (olen ollut useita kertoja myös vuokratoimitusjohtajana hieman isommissa frmoissa) voin neuvoa, että opettakaa yrittäjät ja johtajat henkilökuntanne lukemaan tulosta ja tasetta sekä myyntiraportteja. Kun koko henkilöstö oppii tiedostamaan mistä ansio syntyy ja paljonko verottajan osuus on myytävän tuotteen tai palvelun hinnasta, johtaminen helpottuu huomattavasti. Silloin henkilöstö myös oppii miksi omavaraisuusaste on yrityksen tärkein mittari. Kaikki voivat iloita jos omavaraisuus on niin korkea, että yritys pystyy maksamaan yhteisöverot, investoimaan ja maksamaan omistajalle kohtuulliset osingot.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Olen vuosikausia eri blogeissa puhunut paikallise sopimisen puolesta, mutta esteenä ei ole suinkaan Ay-liike vaan sinne "perunakuoppaan" juuttunut EK. Luottamus, keskenäinen luottamus on kaiken perusta ja se voidaan saavuttaa Ruotsin mallin mukaisesti antamalla suomalaisella palkansaajalle myötämääräämisoikeus ja paikka yhtiön hallituksessa, Ruotsissa tämä on toteuttettu hyvällä menetyksellä.

Käyttäjän JuhaSalden kuva
Juha Salden

Suosittelen vastapainoksi yritysjohtajille ja kokoomuksen uusliberalismin apostoleille vierailua leipäjonoissa, kodittomien asuntoloissa ja työttömien orjapajoilla, jotta näkisivät mitä tarkoittaa työpaikkojen karkaaminen ulkomaille.

Jotta viesti menee riittävän pitkälle, niin vierailusta pitää tulla riittävän pitkä. Vasemmiston perinteinen missio on vastustaa köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Ilman tätä Robin Hood - ideaa, missä verotetaan varakkailta ja annetaan köyhille se lakkaa olemasta.

Onko sitten peruskoulu, joka vasemmistolaisena ideana ja kokoomuksen vastustamana maailman huippuluokan tuloksia vain vasemmiston harhaa? Samaa voi sanoa neuvoloista, joiden ansioita on maailman alhaisin lapsikuolleisuus.

Nämä uusliberalismin apostolit kun tahtoo palauttaa saman 1800 - luvun tilanteen. Siksi vasemmiston teesitkin ovat jälleen ajankohtaisemmat kun koskaan.

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Hassu mies tuo Niko Kaistakorpi. Maan verotus ja julkiset menot ovat maailman korkeimmat, mutta sama hemmo ( joka ei ole sosiaalidemokraatti ) unelmoi vieläkin kovemmasita verorasitteista työtä järjestävälle taholle.

Onkohan tämä kaveri nyt täysin järjissään globalisoituneessa ja vapaakaupan maailmassa ?

Kävin ostamassa tänään kylpyhuonevalaisimen. Kotimaisen Enston Kiinassa tehty lamppu maksoi 99 euroa ja toinen samanlainen kiinalainen 19 euroa !

Aina voi valita.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset